субота, 21 вересня 2013 р.

Вільний час і дозвілля

Вільний час - це час, не зайнятий роботою і якоюсьіншою справою. Складовою вільного часу є дозвілля - час, що витрачається на необхідну громадську, творчу та іншу діяльність; це також аматорські заняття й праця, споживання духовних благ, заняття спортом, фізичною культурою, іграми, зустрічі з рідними, друзями тощо. До сфери дозвілля не можна віднести асоціальну поведінку індивіда, яка не співпадає із загальноприйнятними соціальними нормами життя. Асоціальна поведінка є частиною вільного часу, яка проводиться непродуктивно та безрезультативно для особистісного розвитку.
Дозвілля пов'язують з вільним часом, який людина використовує на власний роздум: "дозвілля - вільний від п раці час, час відпочинку". Робочим часом учня є навчання. Вся його позанавчяльна діяльність є вільним часом. Для учня - це час канікул , вихідні дні, вільні вечори, коли виконані домашні завдання, тощо. Таким чином, дозвілля є складовою позанавчальної діяльності учнів, тобто - вільного часу.
Дозвілля - це час, призначений для сапопізнання та самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення особистості. Дозвілля - діяльність індивіда у вільний час, обрана за власними інтересами і нахилами, в якій він може виявити себе як особистість.
Часто вільний час ототожнюють з дозвіллям. У повсякденному таке ототожнення можливе. Однак ці поняття якісно різняться. Вільний час може бути: 1) часом для спікування, розваг, активного і пасивного відпочинку; 2) Часом для більш піднесеної діяльності - для розвитку та вдосконалення здібностей особистості. Вітчизняні дослідники вільного часу відносять до дозвілля "сукупність вільної діяльності, у процесі якої здійснюється розвиток членів суспільства шляхом задоволення безпосередніх духовних і фізичних потреб в основному відновлювального характеру ".
Від багатьох чинників залежить те, якою діяльністю буде зайнятий молодший учень, учень-підліток чи старшокласник у вільний час.Якщо ця діяльність спрямована на задоволення його базових потреб, на формуванню ціннісних орієнтацій, сприяє духовному, фізичному, соціальному і психічному зростанню, то така діяльність є соціально значимою. Саме соціально значиму діяльність учнів у вільнй час можна визначати як дозвіллєву. Етимологія слова "дозвілля " пов'язана із словом дозвіл. Тому дозвіллєва діяльність є такою діяльності особистості у вільний час, яка суспільно дозволена, тобто не суперечить загальноприйнятим соціальним нормам і сприяє всебічному розвитку особистості, її самоосвіті та самовихованню. Отже, поняття "дозвілля" не можна ототожнювати з "вільним часом". Вільний час може проводитися у формі дозвілля, але повністю до нього не зводиться.
З метою забезпечення раціонального дозвілля необхідно створити такі умови, за яких розмаїття все більше б широкому діапазону потреб особистості.      
Саме у дозвіллєвій сфері відбувається залучення до  життєвих цінностей, звеличуються універсальні потреби і здібності, здійснюється багатогранна соціально значима життєдіяльність, вільне виявлення здібностей людини. Пріоритетним у дозвіллєвій діяльності має стати участь людини у створенні культурно - освітніх цінностей, а не просто їх споживання.
Захід "Вільний час і дозвілля" - за допомогою мережі Інтернет бібліотека - філіал смт. Середнє  має змогу популяризувати та надати нові послуги, з допомогою програми "Бібліоміст" пропонує своїм користувачам навчання основам роботи на компютері і в мережі Інтернет, а також безкоштовне користування ресурсами Всесвітньої мережі. Для користувачів стали доступними фонди найбільших бібліотек України і світу.
Є можливість безкоштовно спілкуватися з рідними і знайомими, які перебувають далеко від дому.
Результати такої діяльності та занять радують збільшенням активних користувачів у бібліотеці, популярність бібліотеки серед громади, активне спілкування за допомогою різних можливостей Інтернету.
Активними користувачами стали: Теслович Наталія, Куруца Мирослав, Касинець Марина, Сабовчик Вікторія, Лукачина Дмитро, Сабовчик Олександр, Левкулич Яна, Смірнова Рената, Сабовчик Ольга, Просолін В'ячеслав та інші.